TimeStaff

TimeStaff

Зробіть процес управління персоналом легким, прозорим та швидким 

Табель директора торгової точки — єдиний центр керування персоналом: 

 • оперативне корегування поточних тарифів;
 • гнучке планування графіків роботи персоналу;
 • контроль фактично відпрацьованого часу співробітників та підсумкових даних за період в рамках торгової точки та по групах робітників;
 • аналіз відповідності планових показників робочого часу фактичним;
 • виставлення індивідуальних KPI робітників;
 • розподіл преміального фонду;
 • затвердження звітів згідно розподілу прав доступу персоналу;
 • автоматизоване формування та передача табелів до відділу кадрів та бухгалтерії, передача даних до ERP-системи підприємства для розрахунку заробітної плати.

Біометрична ідентифікація:

 • Неможливість реєстрації осіб, які фактично не присутні
 • Ідентифікація за відбитком пальця та RFID-карткою
 • Промислове виконання
 • Надійний алгоритм роботи
 • Зчитування стертих та пошкоджених відбитків пальців

Система Actima TimeStaff стане у нагоді:

 • ритейлу –для мереж магазинів;
 • мережі ресторанів/кафе;
 • мережі аптек;
 • готелів;
 • автозаправних станцій.

Яку проблематику вирішує:

 • Складність формування, прогнозування, коригування індивідуальних, фіксованих та гнучких графіків у кількох системах.
 • Складність обліку часу та оплати праці при тимчасових переміщеннях працівників.
 • Складність фіксації фактично відпрацьованого часу вручну (перерви, перекури, запізнення, ранні відходи) – дані зазвичай недостовірні.
 • Непрозорість нарахування заробітної плати/премій при ручному обліку робочого часу.
 • Наявність у складі робочого персоналу «Мертвих душ» – прямі втрати компанії.

Ручний облік робочого часу займає багато часу та  не є прозорим!

Вигоди від впровадження:

Для оперативного керівника окремої торгової точки
Зменшення рутинних операцій під час управління графіками.
Зручність – контроль та планування в «одному вікні».
Автоматичне отримання достовірних даних про фактично відпрацьований час.
Підвищення ефективності роботи ТТ за рахунок керування трудовою дисципліною.  
Для фінансової служби / бухгалтерії / відділу кадрів
Розрахунок заробітної плати з урахуванням реальних даних.
Контроль додаткових витрат на персонал.
Наявність актуальних та достовірних даних.
Отримання оперативної, консолідованої звітності щодо персоналу.
Для керівників / власників / інвесторів компанії
Економія ФОП від 2 до 10% за рахунок оплати лише фактично відпрацьованого часу.
Зменшення можливості для махінацій.
Зменшення збитків та недоотриманого прибутку.
Оперативний контроль керівників торгових точок.

Пам’ятка